Thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: Nguyễn Quốc Huy
Người gửi: Đào Thị Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:25' 18-03-2009
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người
Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19.5.1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19.5.1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
+ Bác Hồ tên thật là Nguyễn Sinh Cung, tự Tất Thành. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; mẹ là Hoàng Thị Loan. Bác có một người chị là Nguyễn Thị Thanh, một người anh là Nguyễn Sinh Khiêm và một em trai mất sớm là Nguyễn Sinh Nhuận.
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
+ Ngày 28.1.1941, Bác trở về nước ở tại hang Cốc Bó, bản Pác Bó tỉnh Cao Bằng với bí danh Già Thu để lãnh đạo cách mạng Việt Nam
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội ( 2.9.1945)
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ( 18.12.1946)
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
Bác Hồ với chiến thắng Điện Biên Phủ
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh tự phê bình sau cải cách ruộng đất
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
Bác Hồ lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
Bác Hồ với Miền Nam
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
Bộ đội ta nghe Bác Hồ đọc lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời lúc 9h47phút ngày 2.9.1969 tại Hà Nội, thọ 79 tuổi
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Vài nét về tiểu sử của Bác
2. Sự nghiệp của Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
+ Bác Hồ sớm nhận thấy vai trò, khả năng của tuổi trẻ Việt Nam đối với đất nước. Bác đánh giá cao vị trí tuổi trẻ trong xã hội.
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
Bác Hồ với các cháu nhi đồng tại Phủ chủ tịch năm 1956
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh?
(Ngày Tết thiếu nhi 1.6.1969)
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
Một số tấm gương thiếu niên tiêu biểu do Bác Hồ tổ chức, chỉ đạo và rèn luyện.
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
2. Thiếu niên, học sinh với Bác Hồ
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
2. Thiếu niên, học sinh với Bác Hồ
Một số tấm gương thiếu niên anh hùng, tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam làm theo lời Bác
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
II. BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN HỌC SINH - THIẾU NIÊN HỌC SINH LÀM THEO LỜI BÁC
1. Bác Hồ với thiếu niên, học sinh
2. Thiếu niên, học sinh với Bác Hồ